Z úniku koronavírusu z laboratória sa nestala pravda. Ako vedci hodnotia správu amerického ministerstva?

Z úniku koronavírusu z laboratória sa nestala pravda. Ako vedci hodnotia správu amerického ministerstva?(link)