Začala sa záverečná fáza skúmania okolností smrti básnika Pabla Nerudu

Záverečnú správu majú experti začiatkom marca predložiť sudkyni Paole Plazaovej, vedúcej vyšetrovanie Nerudovej smrti./Komisia expertov z Čile a zahraničia začala v utorok v Santiagu vyhodnocovať výsledky analýzy vzoriek odobratých z telesných pozostatkov čilského básnika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Pabla Nerudu. TASR informuje podľa správy AFP.(link)