So Stratégiou rozvoja zdravotníctva TTSK sa môžu zoznámiť občania

Materiál uvádza, že boli pre jeho potreby analyzované kľúčové výzvy pri zabezpečovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Región bol zmapovaný podľa okresov alebo spádových regiónov./Najnižší počet sestier a druhý najmenší počet lekárov spomedzi krajov v prepočte na obyvateľa je v Trnavskom kraji. Oproti ostatným má však lepšiu vekovú štruktúru zdravotníkov a nadpriemerný počet personálu vo veku do 40 rokov. Vyplýva to z údajov Stratégie rozvoja zdravotníctva v rokoch 2023 – 2027, ktorú Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predložil k oboznámeniu sa verejnosti do 10. februára. Verejné prerokovanie bude na Úrade TTSK 31. januára o 10.00 h. (link)