Rozpočet je tento rok v súlade s výdavkovým limitom,ďalšie roky už nie

Vypočítaný limit na tento rok predstavuje sumu 41,321 miliardy eur a upravené výdavky rozpočtu verejnej správy sa doň zmestia./Rozpočet verejnej správy na tento rok je v súlade s limitom verejných výdavkov, ktorý je súčasťou zákona o štátnom rozpočte, ako aj limitom vypočítaným Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Rozpočtované výdavky na ďalšie dva roky ho už prekračujú, potrebné preto budú konsolidačné opatrenia. Vyplýva to z Informácie o vzťahu schváleného limitu verejných výdavkov k rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v stredu schválila vláda.(link)