Rezort hospodárstva nemá prostriedky pre obce bez plynofikácie

Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michal Kaliňáka sa problém týka takmer 500 obcí na Slovensku./Ministerstvo hospodárstva (MH) SR aktuálne nemá vyčlenené finančné prostriedky na pomoc a podporu pre obce, ktoré nie sú plynofikované. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v utorok (24. 1.) upozornilo na potrebu kompenzácie zvýšených nákladov pre obce, ktoré nie sú plynofikované alebo prešli na obnoviteľné zdroje.(link)