Pre AMO vydali pre 11 obcí okresu Žarnovica zákaz vstupu do lesa

Zákaz sa týka Žarnovice, Novej Bane, Malej a Veľkej Lehoty, Žarnovickej Huty, Horných Hámrov, Župkova, Píly, Veľkého Poľa, Orovnice a Hronského Beňadika./Zákaz využívania lesa verejnosťou v súvislosti so zaznamenaným výskytom afrického moru ošípaných (AMO) u diviačej zveri vydala pre katastre 11 miest a obcí v okrese Žarnovica Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Žiari nad Hronom.(link)