Právomoc dať súhlas na chov nebezpečných zvierat by sa mala rozšíriť

Povinnosť chovateľa alebo osoby, ktorá má v držbe nebezpečného živočícha by sa podľa návrhu novely mala vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo povolení chovu./Právomoc obce dať súhlas na chov nebezpečných zvierat by sa mala rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec Martin Fecko (OĽANO). Účinnosť by mala novela nadobudnúť 1. mája.(link)