Poliklinika v Štúrove dostane nový RTG prístroj

Nitriansky kraj sa do výzvy prihlásil s projektom na nákup nového RTG prístroja pre polikliniku v Štúrove a súvisiace stavebné práce./Nitriansky samosprávny kraj (NSK) získal nenávratný finančný príspevok takmer 600.000 eur. Dotácia pochádza z výzvy Európskej únie, ktorá je zameraná na ochranu verejného zdravia a zníženie dosahov koronavírusovej pandémie.(link)