Finančná správa v elektronickom DP doplnila výpočet daňového bonusu

Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vzniku nároku na tento bonus v rámci vecných a logických kontrol pre vyplnenie elektronického dokumentu./Vypĺňanie daňového priznania za rok 2022 elektronickou formou na portáli finančnej správy po novom zjednoduší automatický výpočet daňového bonusu na dieťa. Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vzniku nároku na tento bonus v rámci vecných a logických kontrol pre vyplnenie elektronického dokumentu.(link)