Export Nemecka bude rásť tento rok pomalším tempom

Vláda vo svojej výročnej ekonomickej správe uviedla, že export by tento rok mal vzrásť o 2,2 %. V roku 2022 zaznamenal rast na úrovni 3,2 %./Pred energetickou chudobou by mohla ohrozených obyvateľov Slovenska pomôcť ochrániť optimalizácia dodávkových a sieťových taríf, ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva či zákaz podomového predaja energií. Vyplýva to z koncepcie na ochranu odberateľov, spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorú v stredu schválila vláda. (link)