Mochovce: Hluk v okolí elektrárne spôsobujú skúšky ventilov

Pri energetickom spúšťaní a postupnom zvyšovaní výkonu reaktora sa práve v týchto dňoch skúšajú aj poistné ventily slúžiace na vypustenie pary z parogenerátorov, informujú elektrárne./Spoločnosť Slovenské elektrárne upozorňuje verejnosť a obyvateľov v okolí jadrovej elektrárne Mochovce, že pri uvádzaní tretieho bloku do prevádzky prebiehajú skúšky, ktoré môžu byť sprevádzané silným zvukovým efektom. Upozornenie zverejnili elektrárne ako reakciu na viaceré podnety z obcí v okolí elektrárne, ktoré zaznamenali hluk pripomínajúci výbuchy prichádzajúce z elektrárne v Mochovciach.(link)