Inšpekcia MPSVR zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

Plán dozornej činnosti vychádza z verejného záujmu, odborných informácií, poznatkov, vývoja a rizík, skutočných možností výkonu dozoru, ako aj z priorít v nasledujúcom období, uviedlo MPSVR/Inšpekcia v sociálnych veciach ako samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. V utorok o tom informovalo MPSVR.(link)