Četbot by zmaturoval na dvojku. Päť slovenčinárov nerozoznalo umelú inteligenciu od žiaka

Četbot by zmaturoval na dvojku. Päť slovenčinárov nerozoznalo umelú inteligenciu od žiaka(link)