Analýza: Rusíni sa na referende zúčastnili nadpriemerne

V prípade rómskych obcí výskum ukázal volebnú účasť necelých 13 percent./Rusíni sa na sobotňajšom (21. 1.) referende zúčastnili nadpriemerne, Rómovia či Maďari v malom počte. Vyplýva to z analýzy Inštitútu Mateja Bela (IMB). Jeho prezident Ábel Ravasz ozrejmil, že výskumníci generovali dáta pre tie menšiny, ktoré sa koncentrujú do obcí, na báze analýzy dát, ktoré sú pre dané obce dostupné. (link)