ŠOP:Štvormiliónový projekt má zlepšiť druhy a biotopy chránených území

Najväčšia časť financií je určená pre obhospodarovateľov lesných pozemkov, čo je približne 30 lesohospodárskych subjektov. T/Zlepšiť stav druhov a biotopov v niektorých ekosystémoch chránených území má projekt za viac ako štyri milióny eur. Jeho realizátorom je Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. (link)