Rezort školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie v škôlke

Materiál bol dopracovaný o ďalšie reformy z Plánu obnovy a odolnosti SR – zavedenie právneho nároku na prijatie na predprimárne vzdelávanie a úpravu financovania predprimárneho vzdelávania./Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole. V tejto súvislosti sa zároveň napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý rezort školstva predložil do opätovného skráteného pripomienkového konania.(link)