NR SR: Príspevok na bývanie by mohlo dostať viac ľudí

Za vlastníka bytu sa považuje aj osoba s vecným bremenom pri jeho užívaní a tiež podnájomca celého bytu alebo jeho časti, ak nehnuteľnosť užíva so súhlasom vlastníka bytu./Nárok na príspevok na bývanie by mohol mať širší okruh ľudí. Vyplýva to z návrhu nového zákona, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Ide o rozšírenie štátnej pomoci pre nízkopríjmové vrstvy obyvateľstva.(link)