Má referendum zmysel?

Slovensko má za sebou ôsme neúspešné referendum. Má v súčasných podmienkach zmysel? Je dobrý nápad kedykoľvek skracovať volebné obdobie referendom? A neexistujú efektívnejšie alternatívy?/Slovensko má za sebou ôsme neúspešné referendum. Má v súčasných podmienkach zmysel? Je dobrý nápad kedykoľvek skracovať volebné obdobie referendom? A neexistujú efektívnejšie alternatívy občianskej participácie?(link)