Začalo sa referendum o zmene ústavy, miestnosti sú otvorené do 22.00 h

Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz./Na Slovensku sa ráno začalo deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz. Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 02/48592317 a 02/48592312.(link)