Referendum bude zrejme neplatné, účasť je zatiaľ 27,5 percenta

Na otázku, či súhlasia občania s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR odpovedalo zatiaľ 97,55 percenta zúčastnených kladne./Referendum bude s najväčšou pravdepodobnosťou neplatné. Po sčítaní viac ako 80 percent okrskov dosahuje účasť len 27,5 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Na platnosť plebiscitu je potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.(link)