Mimoriadnu schôdzu k vysokým cenám energií neotvorili ani na štvrtý pokus, body sa presúvajú

Podobne ako vo štvrtok sa ani v piatok dvakrát neprezentoval dostatok poslancov./Mimoriadnu schôdzu parlamentu o riešení vysokých cien energií a ďalších opatreniach na odstránenie zlyhávania verejných politík sa ani po štyroch pokusoch nepodarilo otvoriť.(link)