Inšpekcia rieši prípady nelegálneho predaja slonoviny

Počas minulého roka riešili inšpektori desiatky prípadov predaja slonoviny prostredníctvom internetu. Najvyššiu pokutu sme uložili vo výške 5000 eur./Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) rieši prípady nelegálneho predaja slonoviny. Úrady od minulého roka nevydávajú potvrdenie pre komerčnú činnosť s cieľom absolútneho zamedzenia predaja výrobkov zo slonoviny. Inšpekcia o tom informovala na svojej webovej stránke. (link)