Zelený newsfilter: Ako Putin urýchľuje európsky prechod na obnoviteľné zdroje

Zelený newsfilter: Ako Putin urýchľuje európsky prechod na obnoviteľné zdroje(link)