Slovenská republika sa stala pred 30 rokmi členskou krajinou OSN

Slovensko sa stalo členskou krajinou Organizácie Spojených národov 19. januára 1993 ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR)./Symbolickým, súbežným vztýčením slovenskej zástavy pred sídlom Organizácie Spojených národov v New Yorku a pred budovou Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave bola v roku 1993 Slovenská republika prijatá do OSN ako v poradí ako 180. členský štát. Vo štvrtok 19. januára uplynie od tejto chvíle 30 rokov. (link)