Projekt TRIGLAV má posilniť boj proti hrozbám na ukrajinskej hranici

Práve z dôvodu zvýšenej hrozby umocnenej blízkym vojnovým konfliktom realizujú slovenskí policajní špecialisti už druhý projekt v rámci grantov Európskeho hospodárskeho priestoru./Problematika hrozieb vyplývajúcich zo zneužitia chemických, biologických, rádioaktívnych alebo jadrových (CBRN) materiálov je v súčasnosti stále aktuálnejším bezpečnostným problémom medzinárodného spoločenstva. (link)