Po 20 rokoch dochádza k zvýšeniu prevádzkového normatívu na školy

Prevádzkový normatív na školy v súčasnosti predstavuje 216 miliónov eur, ide o nárast o 23 percent./Prevádzkový normatív na školy sa od januára zvyšuje o 50 miliónov eur. V súčasnosti predstavuje 216 miliónov eur, ide o nárast o 23 percent.(link)