O príspevku na ambulanciu sa možno informovať na infolinke

Rezort spustil výzvu, ktorou podporí vznik 170 nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených regiónoch v septembri./Všetky potrebné informácie o príspevku z plánu obnovy na zriadenie ambulancie môžu záujemcovia získať na infolinke Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, pripomína rezort.(link)