Šikovný žiak s praxou má na trhu práce náskok. Gymnazistu ľahko predbehne, hovorí expertka na školstvo

Chceme fínske školstvo? Taká reforma vyžaduje roky zveľaďovania, naše školy sa medzičasom rozpadávajú, hodnotí Soňa Hanzlovičová./Pandémia najviac ovplyvnila praktické zručnosti žiakov učebných odborov, skonštatovala podľa novej analýzy Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) opierajúc sa o fakt, že v školskom roku 2021/2022 sa po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 prvýkrát uskutočnili na školách klasické záverečné skúšky. Inšpekcia potvrdila znížený podiel praktického vyučovania na sledovaných školách počas dištančného vzdelávania, pričom najviac utrpeli žiaci v systéme duálneho vzdelávania, ktorých výrazne ochudobnila absencia praxe z dôvodu karanténnych opatrení vo firmách. Vo výsledku tak pracovné zručnosti a teoretické vedomosti žiakov v systéme duálneho vzdelávania mali nižšiu úroveň než výsledky žiakov z gymnázií či odborov bez praxe. O tom, aký potenciál a budúcnosť má duálne vzdelávanie na Slovensku, sa denník Pravda rozprával s odborníčkou na vzdelávanie Soňou Hanzlovičovou.(link)