Rezort školstva: Základné vzdelanie sa rozdelí na tri cykly

Jedným zo zámerov pripravovaných zmien je zvýšenie citlivosti vzdelávania na individuálne potreby a možnosti žiakov s cieľom podpory rozvoja potenciálu každého žiaka do maximálnej možnej miery./Základné vzdelanie na Slovensku sa rozdelí na tri cykly, ktoré pokryjú deväť ročníkov základnej školy. Prvý cyklus bude pokrývať prvý až tretí ročník základnej školy, druhý cyklus štvrtý a piaty ročník a tretí cyklus šiesty až deviaty ročník základnej školy. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. (link)