Prokuratúra: Nariadenie, podľa ktorého sa v Sliači konalo referendum, je nezákonné

Mestské zastupiteľstvo v Sliači musí najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora o ňom rozhodnúť./Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač, na základe ktorého sa konalo minulý rok v októbri miestne referendum o americkej základni, je vo viacerých bodoch v rozpore so zákonom.(link)