GP: Mestá a obce majú nedostatky pri prijímaní povinných VZN

Povinné VZN miest a obcí sa týkajú názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny, pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene./Mestá a obce majú nedostatky pri prijímaní obligatórnych (povinných) všeobecne záväzných nariadení (VZN). Vyplýva to zo zhodnotenia stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení miest a obcí vo veciach územnej samosprávy. Materiál Generálnej prokuratúry (GP) SR zhromaždil údaje z celkovo 2914 miest a obcí nachádzajúcich sa na celom území SR. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.(link)