Envirorezort: Podzemné vody Žitného ostrova by mali byť v SR chránené

Akčný plán má zabrániť alebo obmedziť, aby sa do podzemnej vody dostali znečisťujúce látky./Kvalita a kvantita podzemnej vody Žitného ostrova by mala byť na Slovensku účinne chránená. To je hlavným cieľom Akčného plánu ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania. (link)