Heger uznal, že nová 76-ka nebude, začína rokovať o predčasných voľbách. Prezidentka je pripravená konať

Heger uznal, že nová 76-ka nebude, začína rokovať o predčasných voľbách. Prezidentka je pripravená konať(link)