O štipendium NŠP sa možno uchádzať do konca októbra

Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády SR./Študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku môžu do 31. októbra požiadať o štipendium Národného štipendijného programu (NŠP) SR. V súvislosti s plánovaným pobytom na vybranej zahraničnej vysokej škole či výskumnej organizácii sa môžu uchádzať aj o cestovný grant. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá administruje štipendijný program.(link)