Banská Bystrica bude mať ulicu nazvanú Cesta olympionikov

Uvažovalo sa aj o iných názvoch, napríklad Námestie olympionikov, Areál olympionikov či Ulica Olympionikov, o ktorých rokovali príslušné komisie zastupiteľstva spoločne s odborníkmi./Banská Bystrica používa od roku 2014 prívlastok Mesto olympijských víťazov, teraz už bude mať aj ulicu pomenovanú po olympionikoch. Časť terajšej Hutnej ulice v mestskej časti Fončorda ponesie nový názov Cesta olympionikov. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto funkčnom období.(link)