Revitalizácia Rudavy obnoví prirodzené podmienky pre flóru a faunu

Zrevitalizovaný úsek nadväzuje na prirodzený úsek Rudavy, ktorý je vyhlásený za ramsarskú lokalitu, územie európskeho významu, ako aj za chránený areál./Na viac ako dvojkilometrovom úseku dolného toku Rudavy na Záhorí obnovili meandrujúci tvar koryta rieky. Zavŕšenie vyše piatich rokov trvajúcich revitalizačných prác, ktoré realizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), predĺžilo rieku o 180 metrov a vytvorilo opätovne priaznivé podmienky pre výskyt rozmanitých rastlín a živočíchov.(link)