Lešť: Bojovú súčinnosť zlaďovalo 1000 vojakov bojovej skupiny NATO

Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku pod velením Českej republiky vznikla na jar tohto roku ako reakcia na agresiu Ruskej federácie na Ukrajine./Približne 1000 vojakov z Českej republiky, Nemecka, Slovinska, Spojených štátov amerických a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) so 110 kusmi vojenskej techniky sa v uplynulých dňoch zúčastnilo v Centre výcviku v Lešti na certifikačnom cvičení Strong Cohesion 2022. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO plniť stanovené úlohy. (link)