Žiadosť nahliadnuť do protokolu o pitve by mohli podať aj ďalšie osoby

Účinnosť navrhli od 1. decembra tohto roka./Žiadosť o nahliadnutie do pitevného protokolu a vyhotovenie fotokópie by mohli podať aj ďalšie osoby. Napríklad osoba, ktorej pacient za života udelil súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky cez Národné centrum zdravotníckych informácií, alebo osoba, ktorú na tento účel riadne splnomocnil na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. (link)