Zlatú medailu Univerzity Komenského udelili matematikovi J. Čižmárovi

Záujemcovia v nej nájdu zásadné matematické objavy a predely z celého sveta. Čižmár zároveň stojí aj za prekladom Euklidových Základov do slovenčiny./Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček udelil Zlatú medailu UK matematikovi Jánovi Čižmárovi z katedry algebry a geometrie fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Urobil tak počas pondelkového slávnostného zhromaždenia akademickej obce.(link)