UPJŠ otvorila akademický rok aj vynovené časti Prírodovedeckej fakulty

Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 boli aj predstavenia nových profesorov či docentov, ako i odovzdávanie Cien rektora./Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v pondelok slávnostne otvorila nový akademický rok aj zrekonštruované výučbové priestory Prírodovedeckej fakulty (PF) na Jesennej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.(link)