Rezort vnútra: Extrémizmus bol v posledných rokoch výraznejší

Až polovica trestných činov extrémizmu, v ktorých polícia začala vlani trestné stíhanie, bola spáchaná prostredníctvom e-mailu či internetu./Extrémistické postoje, prejavy a činy boli v rokoch 2020 a 2021 výraznejšie ako v predchádzajúcom období. K zvýšeniu počtu extrémistických prejavov vo veľkej miere prispeli dezinformácie. Dôležitú úlohu pri šírení naratívov pravicových extrémistických subjektov a mobilizácii ich sympatizantov zohrával online priestor. Vyplýva to z Monitorovacej správy o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2020 a 2021, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.(link)