Program starostlivosti o Volovské vrchy má zlepšiť stav vtáctva

Chránené územie sa nachádza na východnom Slovensku a bolo vymedzené pre ochranu 25 vtáčích druhov./Hlavným cieľom programu starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je zlepšiť stav štyroch druhov vtákov, hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého a pôtika kapcavého. Má sa zachovať aj priaznivý stav ďalších 21 druhov vtákov. Vyplýva to materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania. (link)