Pripomíname si pamätný deň – 174. výročie vzniku SNR

Prvá SNR oficiálne vznikla 15. a 16. septembra 1848 vo Viedni na zhromaždení približne 200 organizátorov povstania a príslušníkov zboru./V kalendári sviatkov patrí 19. september medzi pamätné dni Slovenskej republiky (SR). Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) vyhlásili totiž zákonom č. 241 z roku 1993 Deň vzniku Slovenskej národnej rady (SNR) za pamätný deň SR. (link)