Envirorezort: Slovensko znížilo emisie v roku 2020 o takmer 50 percent

Zníženiu množstva skleníkových plynov v atmosfére pomáhajú mitigačné, zmierňujúce opatrenia./Slovensko podľa poslednej národnej inventúry emisií skleníkových plynov znížilo emisie v roku 2020 o takmer 50 percent v porovnaní s rokom 1990, uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia.(link)