VS: Pre odmietanie očkovania mali Ozbrojené sily obmedzené kapacity

Vojenské spravodajstvo získalo v hodnotenom období aj informácie o príslušníkoch OS SR, ktorí majú prepojenie na extrémistickú scénu a sú sympatizantmi antisystémových a antidemokratických ideí./Pre odmietanie očkovania v súvislosti s ochorením COVID-19 mali minulý rok viaceré vojenské útvary Ozbrojených síl (OS) SR obmedzené personálne kapacity na plnenie svojich stanovených úloh. Vyplýva to zo Správy o činnosti Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2021.(link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.