Pripomíname si Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády

Samotný odsun sovietskych vojsk sa uskutočnil v troch etapách od marca 1990 do 21. júna 1991, keď prekročil východnú hranicu Slovenska posledný transport./Sovietske vojská sa na území bývalého Československa nachádzali “dočasne” 23 rokov od tragickej noci z 20. na 21. augusta 1968, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR) prekročili hranice a začali okupáciu krajiny. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. (link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.