Zamestnanci školských jedální sú nespokojní s ich stavom

Okrem iného sú nespokojní s personálnym a finančným zabezpečením školských jedální, ako aj s odmeňovaním personálu./Zoskupenie vedúcich a kuchárok školských jedální v SR vyjadruje nespokojnosť so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešením ich dlhodobých finančných a personálnych problémov. V niektorých školských jedálňach sa na znak s nespokojnosťou obliekli kuchárky do červených tričiek alebo mali pripnutú červenú stužku. (link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.