Proces pri zmene miesta výkonu štátnej služby v obci sa má zjednodušiť

Nová legislatíva má byť účinná od 15. júna./Administratíva spojená so zmenou pravidelného miesta výkonu služby štátneho zamestnanca v rámci obce sa má zjednodušiť. Zmena miesta výkonu v rámci obce sa po novom nebude považovať za organizačnú zmenu, ale za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením štátnemu zamestnancovi. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.(link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.