Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027

Vodný plán ráta s opatreniami ako výstavba a rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ochrana vôd pred znečistením z poľnohospodárstva či hydromorfologickými opatreniami./Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027. Odhadovaná suma nákladov na opatrenia je 1,793 miliardy eur. Vyplýva to z druhej aktualizácie Vodného plánu Slovenska, ktorý schválila vláda. (link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.