Nové usmernenie má prispieť k vyššej bezpečnosti klientov ZSS

Práva a slobody osôb odkázaných na sociálne služby, najmä v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, sú podľa Stavrovskej porušované dlhodobo./Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré má prispieť k ochrane zdravia a života klientov a zamestnancov sociálnych služieb. Na základe neho sú poskytovatelia sociálnej služby do 1. februára povinní skontrolovať a aktualizovať plány požiarnej ochrany. MPSVR tak reagovalo na konštatovanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, že mnohé zariadenia sociálnych služieb (ZSS) nie sú dostatočne chránené pred požiarmi či inými živelnými udalosťami.(link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *